Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov projektu:  Investície do poľnohospodárskych podnikov – AGROVINOL, spol. s r. o.

Cieľ a popis projektu: Hlavným cieľom projektu je posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora (poľnohospodárstva)  prostredníctvom podpory investícií, ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu do prvovýroby a zvyšujú efektívnosť organizácie dodávateľského reťazca, ochrana a zachovanie vysokej prírodnej hodnoty poľnohospodárskych oblastí zameraná na udržateľné využívanie pôdy, a tak poskytujúca viac príležitostí pre výrobu vysokokvalitných potravín.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE       

                                      v poľnohospodárstve

Podopatrenie č./názov: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Číslo Výzvy: 6/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: AGROVINOL, spol. s r.o

Sídlo:  Pesecká 6/26, 951 06 Vinodol

Miesto realizácie projektu: Vinodol  

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 136.490,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 54.596 EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Phone: +421 905 403 038
Pesecká 6, 951 06 Vinodol